We hechten grote waarde aan het garanderen van de privacy van onze business contacten, cliënten, potentiële cliënten, leveranciers, sollicitanten en bezoekers.

Deze privacyverklaring zet uiteen hoe Capricorn Partners als beheervennootschap van Quest for Growth persoonsgegevens verzamelt, bewaart en gebruikt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”).

U kan ons uw vragen inzake deze privacyverklaring richten tot privacy@questforgrowth.com