1 september 1998

Openbaar aanbod tot inschrijving op 2.000.000 nieuwe gewone aandelen tegen BEF 1.000 per aandeel en aanvraag tot opneming in de eerste markt van de beurs van de Beurs van Brussel van alle gewone aandelen

 

19 september 2002

Gratis toekenning van 5.416.000 warrants die elk recht geven op inschrijving op 1 nieuw gewoon aandeel Quest for Growth en Aanvraag tot opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle warrants en van maximum 5.416.000 gewone aandelen die kunnen worden uitgegeven ingevolge van de uitoefening van de warrants

 

13 maart 2007

Prospectus voor de openbare aanbieding tot inschrijving van maximum 2.333.715 nieuwe gewone aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in contanten met naleving van voorkeurrecht en toelating tot het verhandelen van die aandelen op Eurolist door Euronext Brussel25 april 2016

Openbaar aanbod tot inschrijving op maximaal 3.843.316 nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld binnen voorkeurrecht voor een bedrag van maximum EUR 26.903.212