De raad van bestuur heeft twee effectieve leiders aangesteld die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur en het toezicht op de uitvoering van de beheerovereenkomst tussen Quest for Growth en de beheervennootschap. 

 

 Philippe de Vicq de Cumptich,
 bestuurder

 

 

 


 

  • Toezicht op de berekening van de gepubliceerde netto inventariswaarde
  • Controle op de uitvoering van de beheerovereenkomst met Capricorn Partners
  • Controle op de correcte uitvoering van de investeringspolitiek van Quest for Growth
     

 
 Yves Vaneerdewegh,
 lid van het directiecomité van Capricorn Partners

 

 

 


 

  • Taken van dagelijks bestuur die niet vallen onder de taken die zijn gedelegeerd naar Capricorn Partners
  • Interne communicatie naar de raad van bestuur
  • Externe communicatie in naam en voor rekening van Quest for Growth (website, persberichten, vragen van aandeelhouders …)