Prof. Regine Slagmulder
Voorzitter 

 

 

 

 

 René Avonts
 

 

 

 

 

 

 

 Lieve Verplancke

 

 

 

 

 

 

 

 Paul Van Dun 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de raad van bestuur werd een auditcomité opgericht. De oprichting en werking van het auditcomité is omschreven in de statuten en het Corporate Governance Charter van Quest for Growth. Alle leden van dit auditcomité voldoen ruimschoots aan de criteria betreffende deskundigheid inzake boekhouding en audit. De leden van het auditcomité hebben geen uitvoerende of functionele verantwoordelijkheden in de vennootschap. Het auditcomité staat de raad van bestuur bij in het uitoefenen van zijn taken door toezicht op: 

 
•    De kwaliteit en de integriteit van de audit, de boekhouding en de financiële rapporteringsprocessen;
•    De financiële verslagen en andere financiële informatie die door de vennootschap aan de aandeelhouders, prudentiële toezichthouders en het publiek verstrekt worden; 
•    De interne controlesystemen van de vennootschap met betrekking tot boekhouding, financiële transacties en de naleving van de wettelijke bepalingen en de ethische regels die door het management en de raad van bestuur opgesteld zijn. 

De hoofdactiviteit van het auditcomité bestaat uit het aansturen van en het toezicht op de financiële verslaggeving, de boekhouding en de administratie. Halfjaarlijks wordt de financiële rapportering besproken, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de waarderingsbeslissingen met betrekking tot participaties en fondsen in de portefeuille.

Het auditcomité houdt toezicht op de efficiëntie van de interne controle‐ en risicobeheerssystemen. 

Het auditcomité heeft bovendien inzage gekregen in het rapport van de interne auditor. In 2016 werd vooral aandacht besteed aan de operationele aanpassingen bij de beheerder in het kader van het bekomen van een licentie als beheerder voor alternatieve instellingen voor collectieve beleggingen.