Capricorn Partners NV is de beheervennootschap van Quest for Growth en oefent de in de wet bedoelde beheertaken uit, waaronder portefeuillebeheer, risicobeheer en administratie.

Capricorn Partners NV is een beheervennootschap van alternatieve instellingen voor collectieve belegging, erkend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Meer informatie over Capricorn Partners vind je op www.capricorn.be