Capricorn ICT-Arkiv

FEops

FEops, een spin-off van de Universiteit Gent, heeft baanbrekende simulatietechnologie ontwikkeld die artsen en fabrikanten van cardiovasculaire implantaten unieke inzichten bezorgt. De meest geavanceerde oplossing is een CE-gemarkeerdeen cloud-gebaseerde preoperatieve planningservice voor transcatheter aorta klep implantaties (TAVI). Het simulatieplatform is ontworpen om clinici te helpen om preoperatief het effect te beoordelen van interactie tussen instrument en gastheer, met als uiteindelijk doel om complicaties van transcatheter-gebaseerde structurele hartingrepen te voorspellen en te voorkomen.