Op selectieve wijze kan Quest for Growth ingaan op de mogelijkheid om te co-investeren samen met de durfkapitaalfondsen van Capricorn Partners. Hierdoor kan Quest for Growth zijn posities in ondernemingen waarin al onrechtreeks geïnvesteerd wordt, verder verhogen. Meestal zal dit gebeuren in een latere fase van ontwikkeling van het bedrijf. Voor deze investeringen wordt de beslissing initieel genomen door de Raad van Bestuur van Quest for Growth.

Tot in 2010 nam Quest for Growth rechtstreekse participaties in niet-genoteerde bedrijven. Meestal werden kleinere minderheidsparticipaties genomen, waarbij Quest for Growth vaak niet betrokken was in het bestuur en investeerde samen met andere grotere financiële aandeelhouders. Deze participaties zullen actief beheerd blijven, waarbij verdere financiële middelen kunnen ter beschikking gesteld worden van deze bedrijven. Nieuwe rechtstreekse participaties zijn echter niet gepland.

Voor de niet-genoteerde aandelen is het doel om een meerwaarde te creëren via een overname door een andere marktpartij of door een exit (i.e. uitstap uit het bedrijf) via een beursintroductie.