Investeringen in niet-genoteerde ondernemingen zullen in toenemende mate uitgevoerd worden via durfkapitaalfondsen van Capricorn Partners, die de vermogensbeheerder is van Quest for Growth. Beslissingen over het aangaan van een investering in deze fondsen worden genomen door de raad van bestuur van Quest for Growth. Het doel is om via deze fondsen significante participaties te nemen in bedrijven, waarbij de beheerder een actieve rol speelt in de raad van bestuur en in de ondersteuning van het management van deze ondernemingen. Deze strategie moet zorgen voor een hogere instroom van investeringsdossiers en een meer doorgedreven opvolging van de investeringen in niet-genoteerde aandelen, om zodoende de toekomstige resultaten van Quest for Growth verder te verbeteren.

Voor de investeringen in fondsen van derden werd een gelijkaardige strategie gevolgd als voor de rechtstreekse participaties in niet-genoteerde ondernemingen, maar er zullen geen investeringen in nieuwe fondsen gebeuren. De verplichtingen uit het verleden zullen worden gerespecteerd.

Quest for Growth verbond er zich reeds toe om € 2,5 miljoen te investeren in Capricorn Cleantech Fund, € 15 miljoen in Capricorn Health-tech Fund,  € 11,5 miljoen in Capricorn ICT Arkiv en € 15 millioen in Capricorn Sustainable Chemistry Fund. Hierdoor participeert Quest for Growth in groeibedrijven in de drie geselecteerde investeringsgebieden Cleantech/Sustainable Chemistry, Health-tech en ICT, telkens via een gespecialiseerd durfkapitaalfonds van Capricorn Partners.

Deze Capricorn fondsen waarin Quest for Growth investeert, streven eveneens naar het creëren van meerwaarden door de bedrijven in hun portefeuille op termijn te verkopen of te introduceren op de beurs.