Quest for Growth investeert zowel in genoteerde als niet-genoteerde groeibedrijven. Quest for Growth zal minstens 70% van de activa investeren in genoteerde ondernemingen met een beurskapitalisatie van minder van € 1,5 miljard euro of in niet-genoteerde ondernemingen. Minimum 25% van de portefeuille wordt geïnvesteerd in effecten van niet-genoteerde ondernemingen.  Quest for Growth streeft ernaar dat het totaal van niet genoteerde investeringen (direct en indirect via durfkapitaalfondsen) plus niet opgevraagde verbintenissen 45-55% van het statutair kapitaal uitmaakt. De investeringen gebeuren hoofdzakelijk via de aankoop van aandelen en daarnaast kunnen leningen, in principe steeds converteerbaar in aandelen, aangegaan worden.

 

Geografisch richt Quest for Growth zich vooral op Europese ondernemingen.

Gezien de wens om te investeren in groeibedrijven, ligt de focus op sectoren en thema’s waarvan verwacht wordt dat ze sneller dan gemiddeld kunnen groeien. Voor Quest for Growth staan drie investeringsgebieden centraal, met name ICT (informatie- en communicatietechnologie), Health-tech (technologie voor de gezondheidssector) en Cleantech (schone technologie).