donderdag, 29 maart, 2018

Daar de buitengewone algemene vergadering van 6 maart 2018 het wettelijk quorum niet heeft bereikt, heeft de raad van bestuur van Quest for Growth NV de eer U uit te nodigen op een nieuwe buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap met dezelfde agenda die zal plaatsvinden op de zetel van de Vennootschap “Jonge St. Jacob”, Lei 19 te 3000 Leuven op donderdag 29 maart 2018 om 12.00 u, in aanwezigheid van een notaris, met de hieronder vermelde agenda en voorstellen tot besluit.

De tweede buitengewone algemene vergadering zal geldig kunnen beraadslagen over de voorstellen tot besluit opgenomen in de agenda, ongeacht het percentage van het maatschappelijk kapitaal dat vertegenwoordigd is op die vergadering.

De voorstellen tot besluit opgenomen in de agenda worden door de buitengewone algemene vergadering genomen met een meerderheid van drie vierden van het totaal van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen per klasse van aandelen.

De vergadering wordt voorafgegaan door de gewone algemene vergadering van de Vennootschap om 11.00 u.