donderdag, 29 november, 2012

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur van Quest for Growth NV heeft de eer U uit te nodigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, die gehouden zal worden op de zetel van de Vennootschap De “Jonge St. Jacob”, Lei 19 te

3000 Leuven op 9 november 2012 om 11.00 u.

Indien het vereiste quorum niet wordt behaald op deze vergadering zal een volgende vergadering op 29 november 2012 om 11.00 u geldig kunnen beraadslagen en besluiten over de agendapunten die werden voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 9 november 2012