vrijdag, 20 april, 2018

 

Transparantiewetgeving

Openbaarmaking overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007
Quest for Growth (Euronext: QFG) publiceert deze informatie zoals vereist in artikel 15, § 1 en artikel 18, § 1 van de Wet van 2 mei 2007
op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven.

 
Toestand op 17 april 2018 
  • Totaal maatschappelijk kapitaal:
EUR 146.458.720
  • Totaal aantal stemverlenende effecten:
16.774.226
  waarvan gewone aandelen: 16.773.226
  waarvan A-aandelen: 750
  waarvan B-aandelen: 250
  • Totaal aantal stemrechten (= de noemer):
16.774.226De drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt is overeenkomstig artikel 6 § 1 van de Wet van 2 mei 2007 vastgesteld op 5 %.
Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007 kunnen verzonden worden naar mpauwels@questforgrowth.com.