woensdag, 3 februari, 2021
Aandeelhoudersstructuur Quest for Growth NV
       
  Datum kennisgeving Aantal aandelen % van totaal (*)

FPIM (voor rekening van de federale overheid) via Belfius Insurance Belgium NV

20/10/2011 2.371.235(*) 14,14%

Andere

- 14.401.991 85,85%

Aandelen klasse A

- 750 0,005%

Aandelen klasse B

- 250 0,002%
       

Totaal aantal uitstaande aandelen

16.774.226 100%

(*) Toestand op 3 februari 2021

De drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden beendgemaakt is overeenkomstig artikel 6 § 1 van de Wet van 2 mei 2007 vastgesteld op 5 %.
Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007 kunnen verzonden worden naar mpauwels@questforgrowth.com.