vrijdag, 20 april, 2018
Aandeelhoudersstructuur Quest for Growth NV
       
  Datum kennisgeving Aantal aandelen % van totaal (*)

FPIM (voor rekening van de federale overheid) via Belfius Insurance Belgium NV

20/10/2011 2.195.392(*) 13,09%

Andere

- 14.577.834 86,91%

Aandelen klasse A

- 750 0,005%

Aandelen klasse B

- 250 0,002%
       

Totaal aantal uitstaande aandelen

16.774.226 100%

(*) Percentage op basis van het aantal aandelen op datum van de kennisgeving,
aangepast na kapitaalverhogingen op 17 mei 2016 en 17 april 2018


De drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden beendgemaakt is overeenkomstig artikel 6 § 1 van de Wet van 2 mei 2007 vastgesteld op 5 %.
Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007 kunnen verzonden worden naar mpauwels@questforgrowth.com.