2021

 • woensdag, 3 februari, 2021
  Aandeelhoudersstructuur Quest for Growth NV
         
    Datum kennisgeving Aantal aandelen % van totaal (*)

  FPIM (voor rekening van de federale overheid) via Belfius Insurance Belgium NV

  20/10/2011 2.371.235(*) 14,14%

  Andere

  - 14.401.991 85,85%

  Aandelen klasse A

  - 750 0,005%

  Aandelen klasse B

  - 250 0,002%
         

  Totaal aantal uitstaande aandelen

  16.774.226 100%

  (*) Toestand op 3 februari 2021

  De drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden beendgemaakt is overeenkomstig artikel 6 § 1 van de Wet van 2 mei 2007 vastgesteld op 5 %.
  Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007 kunnen verzonden worden naar mpauwels@questforgrowth.com.

2018

 • vrijdag, 20 april, 2018

   

  Transparantiewetgeving

  Openbaarmaking overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007
  Quest for Growth (Euronext: QFG) publiceert deze informatie zoals vereist in artikel 15, § 1 en artikel 18, § 1 van de Wet van 2 mei 2007
  op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven.

   
  Toestand op 17 april 2018 
  • Totaal maatschappelijk kapitaal:
  EUR 146.458.720
  • Totaal aantal stemverlenende effecten:
  16.774.226
    waarvan gewone aandelen: 16.773.226
    waarvan A-aandelen: 750
    waarvan B-aandelen: 250
  • Totaal aantal stemrechten (= de noemer):
  16.774.226  De drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt is overeenkomstig artikel 6 § 1 van de Wet van 2 mei 2007 vastgesteld op 5 %.
  Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007 kunnen verzonden worden naar mpauwels@questforgrowth.com.