Dividend

De publieke privak moet minstens 80 % van de gerealiseerde winsten van het boekjaar als dividend uitkeren. (Quest for Growth specificeert in zijn statuten dat het 90 % van de winsten zal uitkeren).

Hieronder een overzicht van de uitgekeerde dividenden sinds oprichting van de vennootschap...

 

Financiële kalender

Overzicht van de financiële kalender en de maandelijkse bekendmaking van de van de intrinsieke waarde van het aandeel in 2017